پادکست آرامش

پادکست آرامش header image 1
March 4, 2021  

اپیزود 17 - خوشبختی کجاست؟

March 4, 2021

خوشبختی کجاست؟

اگر از شما این سوال را بپرسند چه جوابی می دهید؟ تعریف خوشبختی برای شما چیست؟

آیا خوشبختی را در گرو اتفاقاتی می دانید که می بایست در آینده بیفتند؟

در اپیزود 17 همراه ما باشید.

 

اپیزودهای مکمل و پیشنهادی:

14- بهبود روحیه با تمرین شکرگزاری

15- بخشش: بخشش خود و دیگران