پادکست آرامش

پادکست آرامش header image 1
June 2, 2020  

پنج: روابط والدین و فرزندان | گفتگو با متخصص: استقلال و جدایی فرزندان

June 2, 2020

در برنامه پنجم پادکست آرامش به روابط بین والدین و فرزندان می پردازیم؛ به ویژه مسئولیت های والدین، که حتی پیش از به دنیا آمدن فرزند نیز برایشان وجود دارد.

سپس در مورد اشتباهات فرزندان و آزادی های آنها صحبت می کنیم.

مهمان متخصص قسمت پنجم، خانم دکتر مریم علوی راد (روانپزشک) هستند که با ایشان در مورد استقلال و جدایی فرزندان و تاثیر آن بر روی والدین، به ویژه والدین سالمند گفتگو می کنیم.