پادکست آرامش

پادکست آرامش header image 1
June 10, 2020  

شش: پدربزرگها و مادربزرگها - بازنشستگی | گفتگو با متخصص: بازنشستگی - افسردگی در سالمندان

June 10, 2020

در اپیزود ششم پادکست آرامش در مورد پدربزرگها و مادربزرگها صحبت می کنیم و بعد نگاهی داریم به دوران بازنشستگی.

مهمان این برنامه، خانم دکتر مریم علوی راد، روانپزشک و رواندرمانگر هستند که در مورد نحوه مواجهه با دوران بازنشستگی و مدیریت آن، و همچنین در مورد افسردگی در سالمندان اطلاعات بسیار جامع و مفیدی ارائه می کنند.

#بازنشستگی #سالمندی #افسردگی_در_سالمندان #افسردگی #سالمندان