پادکست آرامش

پادکست آرامش header image 1
May 13, 2020  

دو: به هم پیوستگی اعضای جهان | گفتگو: نحوه حمایت از افرادی که عزیزی را از دست داده اند

May 13, 2020

در اپیسود دوم پادکست آرامش در ابتدا در مورد وحدت اجزای جهانی که در آن زندگی می کنیم و اهمیت توجه به سایر انسانها صحبت می شود.

در بخش گفتگو با مهمان برنامه، این هفته نیز در خدمت دکتر علی امیری، متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) و رواندرمانگر هستیم تا با ایشان در مورد نحوه حمایت از افراد سوگوار و داغدار گفتگویی بسیار مفید و سازنده داشته باشیم.