پادکست آرامش

پادکست آرامش header image 1
June 24, 2020  

هشت: زندگی به سبک یک کوهنورد

June 24, 2020

اپیزود هشتم پادکست آرامش با عنوان زندگی به سبک یک کوهنورد، در مورد نقطه آسایش (نقطه امن) و تاثیر آن بر روی میزان شادمانی در زندگی می پردازد.

اهمیت تغییر و تطبیق پذیری در زندگی و مقایسه آن با صعود از یک دیواره صخره ای یا یخی، موضوع بعدی صحبت است.